Föreläsning

Ibland är inspiration det som behövs

Låt din styrelse, ledningsgrupp eller hela din personal inspireras av en föreläsning där en del begrepp sätts på sin spets. Lyssna på givande erfarenheter från styrelsearbete där vedertagna begrepp utmanas.

Diversus vågar utmana och dela med sig av erfarenhet. Att dela med sig och ta del av andras erfarenheter är en avgörande del för att utvecklas både som person och företag.